خانه / اعتیاد و مواد مخدر

اعتیاد و مواد مخدر

مواد مخدر,اعتیاد,ایدز,ترک اعتیاد,روش ترک اعتیاد,انواع مواد مخدر

علل افسردگی زنان جوان ، رفتار ها و علل های این اتفاقات

اعتیاد و مواد مخدر

علل افسردگی زنان جوان ، شاید یک شب کم خوابی باعث کاهش افسردگی روز بعد شود، ولی بنا بر مطالعه ای جدید، کم خوابی مزمن رابطه ای مستقیم و جدی با افزایش شدت افسردگی در زنان جوان دارد.

بیشتر بخوانید »