چرا زنان بیشتر از مردان چاق می شوند ؟

چرا زنان بیشتر از مردان چاق می شوند
چرا زنان بیشتر از مردان چاق می شوند

چرا زنان بیشتر از مردان چاق می شوند ، آمار ایرانیان چاق و آنان که اضافه وزن دارند، 24 میلیون است که شامل 16 میلیون زن و 8 میلیون مرد است، علت بالا بودن آمار زنان چاق را میتوان در نکات زیر خلاصه کرد:

ادامه خواندن چرا زنان بیشتر از مردان چاق می شوند ؟